Vanaf 1 september is het weer tijd voor het schonen of maaien van uw poel of klein historisch water. Houdt u er rekening mee dat de werkzaamheden vóór 15 oktober klaar moeten zijn.

De periode van september tot half oktober is niet zomaar gekozen: de jonge amfibieën zijn op dat moment al uit het water het land opgekropen en de dieren zijn nog niet in winterrust gegaan. Toch zijn er nog wel dieren in het water, daarom is het aan te raden niet de hele poel in één keer te schonen, maar slechts een derde tot de helft. In de volgende jaren kunt u de delen schonen die nu over zijn blijven staan. 

Een bijkomend voordeel is dat het water in deze periode meestal laag staat, wat de werkzaamheden vergemakkelijkt.

Denkt u er ook aan om binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden dit even aan ons door te geven via mijnboerennatuur.nl of het meldingsformulier? Hier kunt u ook het geschatte percentage doorgeven waarop de poel is geschoond.