Annette den HollanderVrijwilligers beschermen en monitoren de weidevogels op het boerenland. Op basis van de gegevens die zij verzamelen wordt bepaald op welke percelen het agrarisch natuurbeheer voor de weidevogels het beste kan komen. En nog belangrijker: wat de resultaten zijn! Hebben de genomen maatregelen door de boeren (in de vorm van agrarisch natuurbeheer) het gewenste effect op vogels als grutto en kievit?

Sinds 16 oktober 2023 ben ik weidevogelcoördinator voor BoerenNatuur Utrecht Oost. Het is mijn rol is om ervoor te zorgen dat de weidevogelvrijwilligers de kennis in huis hebben om op het juiste moment actie te ondernemen. Zo kan de boer zijn werk blijven doen (soms alleen iets later dan gepland) en worden de weidevogels daarbij niet benadeeld. De gegevens die de vrijwilligers verzamelen worden geanalyseerd om tot verbeterpunten te komen voor het volgende weidevogelseizoen. De kunst is om iedereen gemotiveerd te houden, zodat er zoveel mogelijk jonge weidevogels vliegvlug kunnen worden en we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de voorjaarsgeluiden op het boerenland.

Ik woon in Amersfoort en ben opgegroeid in het Groene Hart. Ik hou van een polder met koeien en weidevogels. Daarom ben ik in mijn vrije tijd zelf ook weidevogelvrijwilliger. En vervang ik op een aantal melkveebedrijven zo af en toe de boer als die van huis is. Mooi werk om een overall en laarzen aan te trekken om de koeien uit het land te halen, te melken of te voeren. Plus dat het door deze verschillende ervaringen lukt om te balanceren tussen de belangen van de landbouw en de (agrarische) natuur!

Weidevogelstartdag vrijwilligers met bamboestokkenOp zaterdag 3 februari 2024 vormde sportcomplex Papendal de achtergrondlocatie voor de start van het weidevogelseizoen. Een recordaantal van 150 weidevrijwilligers had zich aangemeld om het evenement bij te wonen. De dag werd geopend door de gedeputeerde van de provincie Gelderland, Harold Zoet. Daarna volgden in een goed georganiseerde setting verschillende presentaties en lezingen. Annette den Hollander nam, als aanspreekpunt voor de weidevogelvrijwilligers, de aanwezigen mee in de resultaten van het weidevogelseizoen van vorig jaar. Met 624 getelde broedparen van de grutto waarvan 68 procent eind mei, begin juni nog kuikens in het veld had lopen, gaat het de goede kant op, concludeerde zij, "maar er is meer aandacht nodig." Lees verder

240112 Uitbetaling RVO beheerjaar 2023In de afgelopen weken ontstond er onduidelijkheid wanneer RVO de vergoedingen voor het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zou uitbetalen. RVO heeft inmiddels laten weten dat het geld over beheerjaar 2023 uiterlijk 15 maart 2024 op de rekening van de collectieven staat. De afgelopen jaren vond de uitbetaling door RVO meestal rond 1 februari plaats; de uitbetaling is dit jaar dus later dan de afgelopen jaren. Dit komt doordat het ANLb onderdeel uitmaakt van de gehele GLB-afhandeling. Deze is vertraagd omdat we nu in een nieuwe GLB-periode zitten. Formeel blijft RVO binnen de uiterste termijn, maar het is wel vervelend dat het geld later komt dan we gewend waren. Deelnemers kunnen hun uitbetaling uiterlijk 31 maart 2024 verwachten.